financial freedom

آرزوی همه ما همواره استقلال و تامین مالی بوده و اینکه تا آخر عمر کار نکنیم ولی از نظر مالی تامین باشیم برای این کار منطق خوبی وجود دارد .

آمادگی رویارویی با بحران های مالی خود شرایطی را می طلبد که می بایست لباس رزم پوشید و به میدان کاروزار رفت. در زمانه ما که شرایط اقتصادی نوسانات و تکان های شدیدی دارد نمی توانیم بنشینیم و فقط نظاره گر باشیم تا بحران های مالی تمامی ثروت و دارایی های ما مانند سیلاب با خود ببرد.

در نتیجه اهمیت دانستن در مورد آزادی و استقلال مالی و همچین راه های رسیدن به آن برای هرکس که دغدغه «تا ابد کار نکردن» را در سر دارد از درجه بالایی برخوردار است.

برای این مهم ضروری است که بدانیم:

  • ثروتمندان چگونه به آزادی مالی دست یافته اند؟
  • آیا راهی وجود دارد تا بتوان به آزادی مالی دست یافت؟
  • از کل جمعیت جهان تنها چند درصد واقعا به آزادی مالی دست می یابند. چرا این گونه است؟

برای این موضوع مهم است که بتوانیم در چاله «در ازای زمان پول گرفتن» اسیر و گرفتار نشویم . برای اینکار یه شروع لازم است شروعی که با متخصصان و با تجربه ها همراه و همگام باشید .

برای شروع ثبت نام کنید