تحلیل شاخص های بورس ایران با ربات معامله گر بورس ایران

دیدن در اینستاگرام

واکنش زیبای شاخص های بورس ایران نسب به خطوط رسم شده توسط ربات معامله گر و صدور سیگنال بورس ایران

تحلیل بسیار زیبای شاخصکل و انواع شاخص های بورس ایران توسط ربات بورس ایران .
ما از یک ماه گذشته می دانستیم که کی قراره شاخص اصلاح و استراحت داشته باشد.
در این تصاویر هم رفتار ماه گذشته نسبت به خطوط رسم شده بروی چارت شاخص ها توسط ربات بورس ایران مشخص است و هم در ماه جدید . این خطوط در هر ماه تولید و رسم می شود و میزان حرکت نماد و یا شاخص را مشخص می کند و محدوده های خرید و فروش و یا اصلاح را به زیبایی مشخص می کند.
در خصوص تحلیل توسط خطوط رسم شده می توان دید که چگونه نصب به خطوط بالایی که محدوده ی اصلاح را مشخص می کند واکنش نشان داده و جالب که ابن خطوط از یکماه قبل رسم شده.
لذا با ایتفاذه از این تحلیل می توان مدیریت پوزیشن ها و خرید هایی را که انجام داده ایم بدرسی انجام دهیم ، به این صورت که تا زمانی که خطوط به محدوده ی فروش وارد نشده سهم را نگهداشته و با ورود به محدوده ی فروش که هم خط سفید و خطچین زرد بالایی می باشند ، سیو سود کرده و از منطقه پرخطر فروش در امان بمانیم .
این نوع تحلیل جدای از سیگنالهای خرید و فروشی هست که ربات بصورت اتوماتیک صادر می کند و ما را در ایجاد یک سبد کم خطر و قابل رشد یاری می دهد.