تحلیل شاخص های بورس ایران با ربات معامله گر بورس ایران

بورس ایران
دیدن در اینستاگرام

واکنش زیبای شاخص های بورس ایران نسب به خطوط رسم شده توسط ربات معامله گر و صدور سیگنال بورس ایران

تحلیل بسیار زیبای شاخصکل و انواع شاخص های بورس ایران توسط ربات بورس ایران .
ما از یک ماه گذشته می دانستیم که کی قراره شاخص اصلاح و استراحت داشته باشد.
در این تصاویر هم رفتار ماه گذشته نسبت به خطوط رسم شده بروی چارت شاخص ها توسط ربات بورس ایران مشخص است و هم در ماه جدید . این خطوط در هر ماه تولید و رسم می شود و میزان حرکت نماد و یا شاخص را مشخص می کند و محدوده های خرید و فروش و یا اصلاح را به زیبایی مشخص می کند.
در خصوص تحلیل توسط خطوط رسم شده می توان دید که چگونه نصب به خطوط بالایی که محدوده ی اصلاح را مشخص می کند واکنش نشان داده و جالب که ابن خطوط از یکماه قبل رسم شده.
لذا با ایتفاذه از این تحلیل می توان مدیریت پوزیشن ها و خرید هایی را که انجام داده ایم بدرسی انجام دهیم ، به این صورت که تا زمانی که خطوط به محدوده ی فروش وارد نشده سهم را نگهداشته و با ورود به محدوده ی فروش که هم خط سفید و خطچین زرد بالایی می باشند ، سیو سود کرده و از منطقه پرخطر فروش در امان بمانیم .
این نوع تحلیل جدای از سیگنالهای خرید و فروشی هست که ربات بصورت اتوماتیک صادر می کند و ما را در ایجاد یک سبد کم خطر و قابل رشد یاری می دهد.