رابط کاربری آسان ربات

یک پروژه دارای مراحل مختلفی است اما برای ما اهدافی وجود دارد که یکی از آن اهداف کاربری راحت در بکار گیری نرم افزار های روبات معامله گر تمام اتوماتیک در بازارهای مالی می باشد .

همیشه سعی بر این شده که از تعداد زیاد ورودی دیتا برای تنظیمات روبات معامله گر برای کاربر پرهیز شده و هرآنچه نیاز واقعی کاربر می باشد رعایت گردد.

دربخش اینپوت یا ورودی داده های اصلی در نرم افزار های مالی و روبات های معامله گر خودکار تنها داده های اصلی جایگاه دارند و از شلوغ کاری پرهیز شده است .