ما عاشقان بازارهای مالی هستیم. ما عاشق بازارهای مالی هستیم که بتوانیم در آن موفق باشیم . گفتیم موفقیت؟ کدام موفقیت؟

موفقیت در بازار های مالی . موفقیت در بازارهای مالی یعنی چرخه عمر بالا و ماندن در این بازار . هر کسب و کاری دارای چرخه عمر می باشد: شکوفایی ، رشد و زوال. بازار های مالی نیز مانند سایر کسب و کارها دارای چرخه عمر می باشد. همه می دانیم برای شغل معامله گری زوال معنی ای جز از بین رفتن سرمایه ندارد پس اگر بخواهیم در این بازار مانداگار باشیم باید بخش زوال را از چرخه خود حذف کنیم .

موفقیت در بازار های مالی یعنی در ابتدا حفظ سرمایه و پس از آن رشد سرمایه ، همین و بس، دیگر جایی برای کلمه زوال وجود ندارد.