موفقیت در بازار های مالی یعنی در ابتدا حفظ سرمایه و پس از آن رشد سرمایه ، همین و بس، دیگر جایی برای کلمه زوال وجود ندارد. به چه صورت؟ سالم ماندن در چرخه ریسک و رشد.

چرا از لفظ چرخه استفاده کردیم ؟ چون همواره و با هر معامله در معرض ریسک هستیم. پس اولین قدم شناخت شغل معامله گری و مهمترین بخش آن پذیرش ریسک این شغل می باشد. پذیرش ریسک یعنی پذیرش مسوولیت هر اقدامی که انجام می دهیم.

جالب است بدانیم جامعه ای که در بازار های مالی وجود دارد شامل انبوهی از جوامع تک نفره و شخصی می باشد چرا که هر معامله گر روان مخصوص به خود را دارد و تصمیم ورود به موقعیت ها را بر اساس همین روان صورت می گیرد، پس هر شخص می تواند قوانین اجتماعی مخصوص بخود را داشته باشد به شرط آنکه مسوولیت شرایط و قوانینی  را که خود بوجود آورده باشند بپذیرند.

بازارهای مالی همواره همراه با ریسک و پاداش های متنوعی می باشد ، هر موقعیت در بازار بصورت کاملا منحصر به فرد می باشد یعنی هیچ یک از موقعیت ها با شرایط تمامی یا برخی از موقعیت های قبلی یکسان نخواهند بود چرا که روان معامله گران که باعث بوجود آمدن آن موقعیت می شود متفاوت با موقعیت های قبلی می باشد.

موفقیت در بازار های مالی را می بایست /*جمعنگری*/ حاصل برایندی از تمامی اتفاقات رخ داده برشمرد. همانقدر که هر موقعیت معامله در بازار کاملا منحصر بفرد است به همان اندازه موفقیت در بازار های مالی نتیجه تمامی اتفاقات رخ داده از تک تک موقعیت های منحصر بفرد است. لذا این دیدگاه مارا به سمتی می راند که نگاه کلی نگری به موضوع موفقیت داشته باشیم به این صورت که نتیجه هیچ معامله ی صورت گرفته ای یا حتی موقعیت هایی که وارد آن نشده ایم نتواند بر احساسات ما تاثیر بگذارد چه منفی و چه مثبت. نتیجه ی هیچ معامله ای نباید ما را خوشحال یا ناراحت کند زیرا می دانیم این نتیجه نسبی موفقیت هست که ما را راضی یا ناراضی می کند و موفقیت شامل برایند حاصل از نتایج تک تک موقعیتها ست.