روبات معامله گر >> معامله گر منظم >> معامله گر موفق

معامله گر موفق

همین بس که معامله گر موفق یعنی معامله گر منظم و یه معامله گر منظم باید مثه یه ربات دقیق ، منظم ، ۲۴/۷ ، صبح تا شب بیدار و شب تا صب بیدار و …. باشه