عملکرد ربات های معامله گر از منظر مارک داگلاس

مارک داگلاس در یکی از کتاب های عنوان می کند که : الگوهای رفتاری یکسانی در بازار بارها و بارها اتفاق می افتد. با وجود اینکه نتایج الگوی منفرد تصادفی است اما نتایج جمعی از الگوها ثابت است. (و از لحاظ آماری قابل اعتماد) این یک پارادکس است. اما به راحتی با «انضباط» ، « سازمان یافتگی » و «‌ ثبات قدم » حل می شود .