نرخ انواع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری روی ربات های معامله گر

بانک: ۱٫۵ درصد
ملک: ۳%
طلا و بورس: ۳ الی ۵ %
کسب و کار: ۱۲ الی ۲۰ %
ربات های معامله گر: ۳۰ الی ۴۰%

اگر به ربات های معامله گر با ریسک پایین، به چشم یک سرمایه گذاری نگاه کنیم ، بیشترین بازدهی را در بین اقلام سرمایه گذاری دارند.
ضمن اینکه ریسک این ربات ها همواره ثابت است ،
و بجز سرمایه گذاری در بانکها ، در سایر اقلام سرمایه گذاری ریسک های متغیر و غیر قابل کنترل وجود دارد.