عملکرد ربات معامله گر فارکس در شرایطی که بازار در اصلاح می باشد

۰۰:۰۳ / 04:42 عملکرد ربات معامله گر اتوماتیک در شرایطی که بازار در اصلاح می باشد. این ربات جدای از اینکه یک استراتژی تست شده و تمام عیار دارد . در گرفتن پوزیشن ها و همچنین در مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بازار مالی فارکس کاملا بصورت هوشمند و اتوماتیک عمل می کند

ادامه مطلب