Category: آموزش معامله گری

آموزش معامله گری – معامله گری بعنوان یک شغل

معامله گری بعنوان یک شغل معامله گری بعنوان یک شغل : معامله گری را بعنوان یک شغل پر درآمد و پولساز و البته پر خطر می شناسند که طبیعتا و همانطور که از آمار واقعی بدست آمده، بالغ بر 95 درصد معامله گران سرمایه خود را از دست می دهند….